Ευκαιρίες Χρηματoδότησης

Στην ενότητα αυτή έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω προκηρύξεων προγραμμάτων οι οποίες είτε είναι σε ισχύ, είτε έχουν προκηρυχθεί κατά το παρελθόν και αναμένεται η (επανα)προκήρυξή τους στο άμεσο μέλλον.

Έχουν λήξει

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Δικαιούχοι Υφιστάμενες ΜΜΕ - Νέες ΜΜΕ
Υποβολή από 17/04/2016 έως 08/07/2016
Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/02/2016
Προϋπολογισμός από 15000 € έως 200000 €
Ποσοστό επιδότησης 40%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι Άνεργοι & Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα
Υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016
Επιλεξιμότητα δαπανών από 27/04/2016
Προϋπολογισμός από 15000 € έως 60000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 3βάθμιας εκπαίδευσης

Δικαιούχοι
Υποβολή από 08/03/2016 έως 10/05/2016
Επιλεξιμότητα δαπανών από 08/03/2016
Προϋπολογισμός από 5000 € έως 25000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Δικαιούχοι Υφιστάμενες (ίδρυση έως 31/12/13) τουριστικές ΜΜΕ που απασχολούν την τελευταία τριετία κατά μέσο όρο 1 ΕΜΕ
Υποβολή από 29/03/2016 έως 04/07/2016
Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/02/2016
Προϋπολογισμός από 15000 € έως 150000 €
Ποσοστό επιδότησης 40%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων 3βάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)

Δικαιούχοι Πτυχιούχοι μετά την 01/01/1995
Υποβολή από 05/07/2017 έως 13/12/2017
Επιλεξιμότητα δαπανών από 05/07/2017
Προϋπολογισμός από 5000 € έως 25000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Μέτρο 4.2.1 - Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι

Δικαιούχοι Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις
Υποβολή από 26/05/2017 έως 18/08/2017
Επιλεξιμότητα δαπανών από 26/05/2017
Προϋπολογισμός από 600000 € έως 5000000 €
Ποσοστό επιδότησης 75%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι (α) Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την α’ εκταμίευση, (β) Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και τηρουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις (βλ. σημείωμα)
Υποβολή από 18/12/2017 έως 28/03/2018
Επιλεξιμότητα δαπανών από 07/11/2017
Προϋπολογισμός από 25000 € έως 400000 €
Ποσοστό επιδότησης 45%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός ΜΕΣΑΙΩΝ επιχειρήσεων

Δικαιούχοι Υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις (από 50 έως 250 άτομα) με τουλάχιστον 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Υποβολή από 27/06/2018 έως 27/12/2019
Επιλεξιμότητα δαπανών από 05/06/2018
Προϋπολογισμός από 50000 € έως 400000 €
Ποσοστό επιδότησης 50%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ψηφιακό ΒΗΜΑ

Δικαιούχοι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Υποβολή από 11/06/2018 έως 30/10/2018
Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/06/2018
Προϋπολογισμός από 5000 € έως 50000 €
Ποσοστό επιδότησης 50%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ψηφιακό ΑΛΜΑ

Δικαιούχοι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Υποβολή από 11/06/2018 έως 30/10/2018
Επιλεξιμότητα δαπανών από 11/06/2018
Προϋπολογισμός από 55000 € έως 400000 €
Ποσοστό επιδότησης 50%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Επιχειρηματικότητας : Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 άτομα), με 3 πλήρεις χρήσεις και 2ΕΜΕ τελευεταίο έτος
Υποβολή από 06/02/2019 έως 30/11/2020
Επιλεξιμότητα δαπανών από 22/12/2018
Προϋπολογισμός από 20000 € έως 200000 €
Ποσοστό επιδότησης 50%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Δικαιούχοι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως 50 άτομα), με 3 πλήρεις χρήσεις και 1ΕΜΕ (Λιανικό Εμπόριο), 2ΕΜΕ (Εστίαση), 3ΕΜΕ (Εκπαίδευση)
Υποβολή από 06/02/2019 έως 19/04/2019
Επιλεξιμότητα δαπανών από 22/12/2018
Προϋπολογισμός από 10000 € έως 150000 €
Ποσοστό επιδότησης 50%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

e-Λιανικό / Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Δικαιούχοι Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) με φυσικό κατάστημα που υποδέχεται πελάτες
Υποβολή από 22/02/2021 έως 05/04/2021
Επιλεξιμότητα δαπανών από 18/03/2021
Προϋπολογισμός από 1500 € έως 5000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

ATHENS BUSINESS GREEN TOOLKIT: Αναβάθμισης των επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Δικαιούχοι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων
Υποβολή από 05/05/2021 έως 06/08/2021
Επιλεξιμότητα δαπανών από 01/05/2021
Προϋπολογισμός από 5000 € έως 30000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών

Δικαιούχοι Επιχειρήσεις Εστίασης με έναρξη έως 31/12/2020 και ΚΑΔ εκ των 56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30
Υποβολή από 14/05/2021 έως 30/07/2021
Επιλεξιμότητα δαπανών από 01/04/2021
Προϋπολογισμός από 0 € έως 100000 €
Ποσοστό επιδότησης 100%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίχυση της ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας ΝΕΩΝ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι Υπό ίδρυση και Νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Υποβολή από 18/12/2023 έως 22/03/2024
Επιλεξιμότητα δαπανών από 18/12/2023
Προϋπολογισμός από 30000 € έως 400000 €
Ποσοστό επιδότησης 45%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ

Ενίχυση της ΄Ιδρυσης και Λειτουργίας ΝΕΩΝ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Υποβολή από 18/12/2023 έως 22/03/2024
Επιλεξιμότητα δαπανών από 18/12/2023
Προϋπολογισμός από 80000 € έως 400000 €
Ποσοστό επιδότησης 45%
Ενημερωτικό σημείωμα Δείτε εδώ