Πολιτική Ποιότητας - Ασφάλειας της εταιρίας

Η εταιρία θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της, σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO.

Για το λόγο αυτό, η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ έχει προβεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015  και ISO 27001:2013, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας.