Αξιοπιστία, Εμπειρία, Αποτελέσματα

Unlock Success with Us

30+ χρόνια Εμπειρία Συμβουλευτικής σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Η εταιρία μελετών ΑΚΡΩΝΥΜΟ MEΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1991 με τη νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, από οικονομικούς και νομικούς συμβούλους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα.

Πελατολόγιο

Οι υπηρεσίες της ΑΚΡΩΝΥΜΟ MEΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. παρέχονται τόσο σε Δημόσιους - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου- όσο και σε Ιδιωτικούς - εταιρίες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού - Φορείς.

Συνεργάτες

Η εταιρία, πέρα του επιστημονικού επιτελείου της, διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με στελέχη του ακαδημαϊκού χώρου (ΕΚΠΑ, Παν Πατρών, Παν Μακεδονίας, Παν Αιγαίου, Παν Πελοποννήσου), έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συνεργάζεται και χρησιμοποιεί συνεργάτες που έχουν να επιδείξουν μακρόχρονη συγγραφική και επαγγελματική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.        

Διεθνής παρουσία

Τη διεθνή παρουσία της εταιρίας επιστεγάζει μια σειρά από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία θεωρεί παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, και έχει προβεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας.

Οι αριθμοί μας αυτά τα χρόνια…

Αναλάβαμε
έργα σε

5

χώρες

Μας εμπιστεύτηκαν

200

πελάτες

Υλοποιήσαμε
πάνω από

500

έργα

Εξασφαλίσαμε
πάνω από

100

εκ€ επιδοτήσεων

Τεχνική υποστήριξη - Διαχείριση

Τεχνική υποστήριξη - Διαχείριση

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ εξαρχής παρείχε σχεδιασμό και τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. περισσότερα...

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Αξιολόγηση

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Αξιολόγηση

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ και οι συνεργάτες της έχουν παράσχει υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης υλοποίησης προγραμμάτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. περισσότερα...

Business plans και Επιδοτήσεις

Business plans και Επιδοτήσεις

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομικών μελετών και τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρίες. περισσότερα...

Μελέτες - Έρευνες

Μελέτες - Έρευνες

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει να επιδείξει αξιόλογη τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα. περισσότερα...

Νομική συμβουλευτική

Νομική συμβουλευτική

Η εταιρία παρέχει από την ίδρυσή της Νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. περισσότερα...

Έρευνες αγοράς

Έρευνες αγοράς

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ειδικεύεται σε παροχή κυρίως ποιοτικών ερευνών αλλά έχει την τεχνογνωσία και τα μέσα για ποσοτικές έρευνες. περισσότερα...