Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής με εστίαση στους νέους από ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας” και “Διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων και αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών των ωφελούμενων στο e-portfolio”, στο πλαίσιο της δράσης "Child Guarantee"