Μελέτη για το σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα ΑΕΙ

Η εν λόγω μελέτη είχε ως σκοπό: 


  • (α) την ανάλυση της Ελληνικής εμπειρίας από τη λειτουργία των Γραφείων Διαμεσολάβησης βάσει βιβλιογραφίας και συνεντεύξεων,

(β) την ανάλυση της διεθνούς (ευρωπαϊκής και αμερικάνικης) εμπειρίας για την ανάπτυξη και λειτουργία των Technology Transfer Offices σε ΑΕΙ, και

(γ) τη διαμόρφωση σεναρίου ανάπτυξης των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία τους.