Εγγραφές σε Μητρώα

Η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι εγγεγραμμένη στους καταλόγους προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες: 

 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠΨΣ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΕΥΔ ΕΠΔΜ), 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ),
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
 • της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ, 
 • της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, 
 • της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας,  
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 • της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας,
 • της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ,
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού,
 • της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία",
 • της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ ΑΕ),
 • της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.