Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη του Νομού Καβάλας στην ΕΟΧ

(α) Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να παρουσιασθεί η επιχειρηματολογία που θα μπορούν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου της Καβάλας να παρουσιάζουν στα διάφορα fora. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η μέχρι τούδε επιχειρηματολογία όσων έχουν εισηγηθεί τον περιορισμό της Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης και θα αναλυθεί το κοινοτικό δίκαιο και η υπάρχουσα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(β) Υπόμνημα και τεκμηριωτικό υλικό που θα μπορεί να αποστέλλεται προς τους αποφασίζοντες για τη δημιουργία της Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης, στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο Νομός Καβάλας.